Archief voor social media

Netwerk onderhouden en uitbreiden via LinkedIn (www.linkedin.com)

Posted in social media with tags on 05/01/2010 by studio Care Graphics

Iedereen in de wereld is via 6 stappen met elkaar verbonden. (de 6 degrees of proximity).
Wanneer u op de juiste manier de mensen in uw netwerk mobiliseert kan dat een schat aan contactmogelijkheden opleveren. De site LinkedIn.com geeft hiervoor mogelijkheden.

Eerst de theorie :

Herinnert u zich de laatste keer dat u op vakantie was en dat u daar een andere Nederlander tegenkwam?
Tien tegen één dat u in uw gesprek ontdekte dat u een gemeenschappelijk contact had en dat één van beiden zei: Het is toch een kleine wereld! Dat gebeurt vaak op vakanties. Het lijkt wel of dit op zulke momenten zelfs méér gebeurt dan in ons dagelijks leven. Is dat nu toevallig? Of zit er meer achter?

De wiskundige kant

Het is niet zo toevallig als het kan lijken. We leven inderdaad immers in een heel kleine wereld. De eerste die daar echt onderzoek naar begon te doen, was Stanley Milgram in 1967. Uit zijn small world experiment is de theorie van de 6 degrees of separation ontstaan. Deze theorie zegt dat iedereen in de wereld via 6 stappen met elkaar verbonden is.

We bekijken het ook van een meer wiskundige kant.  Laten we aannemen dat iedereen gemiddeld 250 contacten heeft (dit gaat dus zowel over privé- als professionele contacten).  Elk van deze 250 contacten heeft op zijn/haar beurt ook 250 contacten. Als we dan even heel conservatief aannemen dat u de helft van deze mensen ook zelf kent, dan kent elk van uw contacten nog 125 mensen die u niet kent.

Dat betekent dus dat u in de tweede graad met 31.250 (250×125) mensen in contact kunt komen.
Je kunt er nog over discussiëren of 250 contacten veel of weinig is, maar ik denk dat er weinig mensen zullen zeggen dat 31.250 weinig is.

Daar zit dus de echte kracht van netwerken: in de tweede graad. U hebt niet alleen veel meer mogelijkheden, er is tevens een vertrouwensband via uw gemeenschappelijke kennis.
Dit principe van de 6 degrees of proximity kunt u bijvoorbeeld terugvinden op de online netwerking website LinkedIn (http://www.linkedin.com). Daar ziet u niet alleen hoeveel mensen u zelf in eerste, tweede en derde graad kunt bereiken, maar ook wie deze mensen zijn.

Wat is nu de waarde van dit inzicht?

Dat we op een andere manier met elkaar kunnen omgaan op recepties, evenementen, online netwerken en andere netwerkgelegenheden. Veel te vaak voelen deelnemers aan recepties zich niet comfortabel omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten verkopen of dat ze iets van iemand anders willen.
En omdat ze het niet aangenaam vinden als iemand deze attitude heeft ten opzichte van henzelf, willen ze dit ook niet uitstralen naar anderen toe. Als je echter inziet dat de grootste waarde van het netwerk in de tweede graad zit, dan kun je op een andere manier met mensen omgaan. Zoek dus in uw volgende gesprek op een netwerk-evenement eens naar wat uw gesprekspartner voor uw netwerk kan betekenen en uw netwerk voor uw gesprekspartner.

en omgekeerd:

wat het netwerk van uw gesprekspartner voor u kan betekenen en u voor het netwerk van uw gesprekspartner. U zult niet alleen veel meer kansen ontdekken, maar u ook een heel ander en aangenamer gesprek voeren!

(bovenstaande tekst is in een aantal vormen te vinden op Internet)

het publieke linkedIn profiel van Charley van Doorn, studio Care Graphics :

http://nl.linkedin.com/in/caregraphics