Archief voor scripties

scripties opmaken en/of printen van studenten e.a.

Posted in digitaal printen & drukken, grafisch ontwerp & dtp, scriptie with tags , , on 28/10/2009 by studio Care Graphics

Bij studio Care Graphics worden vaak scripties aangeboden door studenten om digitaal te printen. In sommige gevallen wordt gevraagd de omslag of de gehele inhoud van de scriptie vanuit Word op een mooie manier op te maken.
Het is goed om altijd vooraf contact op te nemen voordat men de scriptie in Word gaat opzetten, wanneer men die uiteindelijk wil laten opmaken en uitprinten. Dit om in het vervolgtraject het beste resultaat te krijgen, tegen de laagste kosten en het minste werk.

grafisch ontwerp & dtp :
studio Care Graphics / Charley van Doorn

website : www.caregraphics.nl
e-mail : studio@caregraphics.nl